Η εταιρεία μας  "Σύμβολο-Δυναμική Αξιών" ιδρύθηκε το 1986 και είναι μια από τις πιο έμπειρες και άρτια καταρτισμένες στον χώρο των επιχειρηματικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες μας επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς

  • των λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών
  • την ανάπτυξη στήριξη και προώθηση των επιχειρήσεων
  • τον οικονομικό προγραμματισμό
  • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν  επιδοτήσεις , τραπεζικά και ασφαλιστικά προϊόντα.

Η πολυετής πείρα μας  στις  παραπάνω δραστηριότητες κάνει και την διαφορά.